Bracia


Karol Kozłowski i jego młodszy brat Mischa – pianista – wspólnie wykonywali „Dichterliebe” Roberta Schumanna już kilkakrotnie m. in. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku i Auditorium al Duomo we Florencji. 3 września można było ponownie usłyszeć obu artystów podczas koncertu inaugurującego VIII Festiwal Muzyka na Szczytach w Zakopanem.

http://www.muzykanaszczytach.com/pl/program/