Britten z AUKSO


„Ciąg obrazów przywołujących doznania” – tak pisał o Iluminacjach Arthura Rimbauda twórca ich znakomitego przekładu na język polski Artur Międzyrzecki.

Z kilkudziesięcioczęściowego zbioru wierszy kompozytor Benjamin Britten wybrał zaledwie dziewięć fragmentów, tworząc sugestywną wizję muzyczną przeznaczoną pierwotnie na sopran i orkiestrę smyczkową, nieco później dzięki Peterowi Pearsowi  spopularyzowaną w wersji tenorowej.

Na przełomie lipca i sierpnia Karol Kozłowski zaśpiewa Les Illuminations Op. 18 Benjamina Brittena dwukrotnie z towarzyszeniem muzyków orkiestry AUKSO pod batutą Marka Mosia podczas XVIII Letniej Filharmonii AUKSO w sali Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz w Kościele Św. Jana Chrzciciela w Jaworkach.

Program koncertu, rozszerzony o Serenadę na tenor, róg i smyczki Op. 31 Brittena, zostanie powtórzony w nadchodzącym sezonie artystycznym w NOSPR.

http://www.nospr.org.pl/pl/koncerty/921/aukso-karol-kozowski

 

(fot. Adam Walanus)